Početna Projekti Sajmovi
Sajmovi

 

- Sajam Split, "SAJAM GAST", 2010.
- Štand Expo , "SAJAM LJEPOTE – ARENA", 2010.
- INA, Sajmovi u tuzemstvu i inozemstvu, 2007. - 2008.
- Sajam Split, "SASO SPLIT", 2009. - 2011.
- Aquis, HGK - AMBIENTA, “Dani hrvatske drvne industrije”, 2009. - 2011.
- Aquis, HGK inozemna izložba "Be CROative ", 2007. - 2011.